Geschiedenis

Op 21 november 1929 werd in Noordbeemster ten huize van de heer Bakker de Floralia-Vereniging opgericht, waarbij de aanwezigen de wens uitspraken, dat “zij moge groeien en bloeien tot nut van het algemeen”.

Toen bij de school te Noordbeemster de volkstuintjes werden opgeheven kwam de heer D. Regter (tuinder van beroep) met het idee de kinderen op een andere wijze direct en actief met de flora in aanraking te brengen. Ze kregen zaadjes mee naar huis, die zij later, na deze te hebben opgekweekt tot plantjes ten toon konden stellen. Tijdens deze tentoonstelling bleek dat er ook bij de volwassen hiervoor grote belangstelling bestond.

De oprichtingsvergadering van de vereniging werd gehouden op initiatief van de oudercommissie van de school te Noordbeemster en dan in het bijzonder van meester Weber.

Wat eens iets van de school was is nu een jaarlijkse traditie, die niet meer weg te denken valt in de Noordbeemster.

De vereniging is in de loop van de jaren gestaagd gegroeid en telt thans ongeveer 300 leden waarvan ongeveer 50  kinderleden (kinderen in de leeftijd waarop men op de basisschool zit).

Verschillende locaties in Noordbeemster werden gebruikt voor de tentoonstelling. De eerste tentoonstelling werd in de school gehouden. Dankzij de medewerking van caféhouder J. Bakker (later café Groot, thans De Beemster Hofstee) kon later naast het café een tent worden geplaatst waar men de expositie van planten houden kon. Deze tent werd in 1963 voor het laatste gebruikt. Het houten voorstuk van de tent siert de huidige tentoonstellingsruimte nog steeds.

Hierna vond de vereniging onderdak in de schuur van de familie De Hart aan de stille Oosthuizerweg en daarna (vanaf 1972) in de huidige locatie aan de Middenweg te weten in de schuurruimte van toen de heer J. Vestering en thans de familie A.D. Ruijter.

In tegenstelling tot vroeger, toen zaad werd uitgedeeld, ontvangen de leden nu stekken. Voor de groot leden en kinderleden zijn dit ieder 2 stekken.

Daarnaast ontvangen de groot leden 2 dahliaknollen en de kinderleden zaad of een stek van bijvoorbeeld een pompoen, een zonnebloem etc.

Elk jaar zijn dit andere stekken in voorheen de robuuste stenen en thans plastic potten.

Vanaf het prille begin van de vereniging worden de stekken rondgebracht (begin mei) en een dag voor de opening van de tentoonstelling weer opgehaald. Dit laatste was vroeger anders, toen veel leden de planten zelf kwamen brengen. Hoewel er nog steeds leden zijn die dit doen.

Voor de mooiste planten zijn er prijzen en is er een oorkonde. De wisselbeker is voor het lid, die de mooiste stel planten heeft ingeleverd.

De vereniging hecht veel waarde aan het instandhouden van de tradities. Zo is er naast de tentoonstelling van de bloemen en planten, een tentoonstelling van huisvlijt en worden nog steeds enkele oudhollandse spelletjes gespeeld, die in vroegere jaren ook tijdens de tentoonstelling konden worden gedaan. Spelletjes die niet weer weg te denken zijn bij de “Floor” zijn het balletjesspel en het sjoelen. Wie van de 9 deelnemers bij het balletjesspel het hoogste aantal punten gooit met 3 balletjes wint een zak bolussen. Nadien kwam hier o.a. het Rad van Avontuur, de kegelbaan en de grabbelton bij. Ook dit is er nog steeds.

Aan dit programma zijn in de loop der jaren nieuwe onderdelen toegevoegd zoals workshops bloemschikken.

Gemoedelijkheid, het gezellig samenkomen en eenvoud staat voorop bij het tentoonstellingsweekend.

Van oudsher wordt geen entree geheven en de voorstelling die altijd op de zaterdagmiddag voor de kinderen wordt gegeven is ook gratis (vooral de levende poppenkast was altijd een groot festijn).

De kas van de vereniging wordt gespekt door de activiteiten tijdens de tentoonstelling. Nog nooit heeft de vereniging subsidie voor haar activiteiten aangevraagd.

Tot 1963 gingen de leden ook wel dagjes of avondjes uit met elkaar, zoals naar Carré. Nu wordt elk lustrum gevierd met een feestavond voor de leden. Vaak waren 2 avonden noodzakelijk om alle leden een plek te kunnen bieden.

Tot niet al te lang geleden werden deze avonden in Het Heerenhuis gehouden. Deze avonden werden ingevuld met muziek en zang of een toneelstuk geschreven en/of opgevoerd door eigen leden.

Ook dit vindt zijn oorsprong in het prille begin van de vereniging waarbij de heer Kluft (kruidenier van ’t Winkeltje aan de Oosthuizerweg) toneelstukjes en liederen schreef die in het kader van de tentoonstelling door de schoolkinderen werden voorgedragen aan de “notabelen”.

Zo is uit de viering van het 55 jarig bestaan het Floralia Accordeon Orkest ontstaan.

Dit orkest bestaat nog steeds en heet nu de Beemster Accordeon Vereniging (www.beemsteraccordeonvereniging.nl). Het orkest maakt geen deel meer uit van onze vereniging.

Het eerste bestuur bestond uit 5 leden. Het huidige bestuur bestaat uit 8 leden waarbij goed gekeken wordt naar bestuursleden met een creatieve inbreng maar ook naar bestuursleden, die ook “overdag tijd hebben”. Want in de aanloop naar het “floorweekend” is het een drukte van jewelste en heerst er een “floraliavirus” in Noordbeemster.

Om deze drukte het hoofd te kunnen bieden kan het bestuur altijd rekenen op een groot aantal (vaste) vrijwilligers en grote zelfwerkzaamheid.

Van de leden zijn 6 personen tot erelid benoemd te weten de heren J. van Egmond, J. Scheringa, J. Bakker, J. Tromp, M.P. Timmerman en P. Stolp.

De eerste voorzitter van de vereniging, de heer D. Regter, is benoemd tot erevoorzitter, maar dit bijzondere lidmaatschap kent de vereniging niet meer.

De tentoonstelling worden sinds jaar en dag gehouden in het laatste weekend van augustus of het eerste weekend van september.